ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

สุจินนาเนิร์สซิ่งโฮม

"ดูแลด้วยหัวใจ ใส่ใจดุจญาติมิตร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"

ดูแลดุจญาติมิตร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ผู้รับบริการมีสุขภาพแข็งแรงและ ปลอดภัยและปลอดภัยจากความเสี่ยง โดยผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ให้บริการ ผ่านแบบทดสอบและผ่านการฝึกการ อบรมมาเป็นอย่างดี และสถานประกอบ การได้รับผ่านการรับรองจากกระทรวง สาธารณสุข ผ่านการตรวจสอบตามกฎ กระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ พ.ศ.2563 อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของ สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพและผู้สูงอายุ

อัตราค่าบริการ

ห้องรวม

เริ่มต้น

18,000 บาท

ต่อเดือน

ห้องพิเศษ

เริ่มต้น

20,000 บาท

ต่อเดือน

ห้องรายวัน

ห้องรวม

900 บาทต่อวัน

ห้องพิเศษ

1,200 บาทต่อวัน

สิ่งที่รวมในค่าบริการ

 1. อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ
 2. ให้บริการเสื้อผ้าขณะพักในศูนย์
 3. ให้บริการซักเสื้อผ้า
 4. ให้บริการทำความสะอาดที่นอนทุกวัน
 5. ให้บริการทำกายภาพเบื้องต้น(บางราย)

สิ่งที่

ไม่

รวมในค่าบริการ

 1. ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ
 2. ค่าแผ่นรองซับ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่
  ในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องใช้
 3. ค่าพาหนะรับ-ส่ง ในกรณีที่มีนัดตรวจ ติดตามการรักษา
 4. การดูแลพิเศษ เช่น
  การเฝ้าเฉพาะบุคคล
 5. ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แป้ง
  แปรงฟัน เป็นต้น
ค่าบริการเพิ่มเติม

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้าพัก

1

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนของญาติและของผู้เข้าพัก

(อย่างละ 1 ชุด)

2

 • ประวัติการรักษา
 • ยาประจำตัว
 • บัตรนัดของแพทย์ (ถ้ามี)

3

 • ชำระเงินก่อนเข้ารับบริการ

4

 • ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แป้ง แปรงสีฟัน ยาสระผม หวี น้ำยาบ้วนปาก โลชั่น ทิชชู แพมเพิร์ส แผ่นรองกันเปื้อน

ความพิเศษของเรา

ติดตามข่าวสารและบทความที่น่ารู้เพื่อรักษาสุขภาพของคนที่ท่านรัก

สุจินนาเนอร์สซิ่งโฮม
คือญาติมิตร
คือความสุขใจ
คือบ้านหลังสุดท้าย...


นางสาวสุจินนา โสภารัตน์

Sujinna