คุณหมีมีคำถาม
บริการของเรา

มีบริการอะไรบ้าง

การบริการจะมีการบริการแบบทั่วไปและแบบพิเศษซึ่งเป็นไปตามลักษณะผู้สูงอายุของท่าน

การบริการพิเศษคืออะไร

เป็นการดูแลพิเศษ เช่น

ค่าบริการให้ออกซิเจน 1,000 บาท/เดือน

ค่าบริการให้อาหารทางสายยาง 4-5 มื้อ 2,000 บาท/เดือน

สามารถเข้าเยี่ยมได้หรือไม่

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทางเราจึงของดเยี่ยมชั่วคราว

ถ้าหากต้องการพอปะเห็นหน้ากัน ก็สามารถ Video Call ผ่าน Line ได้ค่ะ

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหน

138/1 ม.2 ถ.ราษฎ์อุทิศ ซอย4

ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

(ติดกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสุจินนาเนิร์สซิ่งโฮม)

สถานที่ตั้งมีมลพิษทางเสียงหรือไม่

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสุจินนาเนิร์สซิ่งโฮมของเราตั้งอยู่ไกลจากถนน และตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านซึ่งไม่มีผู้คนที่มักก่อความวุ่นวายและก่อเสียงที่รบกวน

ผู้ดูแลของเรา

การดูแลของพยาบาลเป็นแบบคนต่อคนหรือไม่

พยาบาลของเรามีจำกัดและไม่ได้มีการจัดดูแลพยาบาลคนต่อคน แต่ทางเราได้จัดเวรการดูแลของพยาบาลในแต่ละช่วงเวลาซึ่งพยาบาลของเรามีจำนวนมากพอที่สามารถให้การดูแลได้อย่างทั่วถึง

พยาบาลมีกี่คน

พยาบาลมีมากกว่า 20 คน

ค่าบริการคิดยังไงบ้าง

อัตราค่าบริการห้องรวมเหมาจ่ายขั้นต่ำ 17,000 บาทต่อเดือน

อัตราค่าบริการห้องรวมขั้นต่ำ 900 บาทต่อวัน

อัตราค่าบริการห้องพิเศษเหมาจ่ายขั้นต่ำ 19,000 บาทต่อเดือน

อัตราค่าบริการห้องพิเศษขั้นต่ำ 1,200 บาทต่อวัน

ชำระเงินผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

สามารถชำระได้ผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ โดยการติดต่อกับเจ้าของโดยตรง

ช่องทางการติดต่อ คือ Line Facebook

หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ 081-9600883 นะคะ

ชำระเงินพร้อมกันตอนที่เข้าเยี่ยมได้หรือไม่

ได้ค่ะแต่เนื่องด้วยในตอนนี้เป็นช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ทางเราจึงขอความกรุณางดเยี่ยม หรือถ้าหากมีความจำเป็นก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะ